Privacy Policy

safe privacy policy Illustratie

Bybozak.nl, gevestigd aan J.van.zantenstraat 36, 4194 RK, Meteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. CONTACTGEGEVENS Rick Bryl is de Functionaris Gegevensbescherming van Bybozak.nl Hij/zij is te bereiken via info@bybozak.nl PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN Bybozak.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf […]

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Illustratie

Algemene Voorwaarden – By Bozak   Definities 1.1 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie By Bozak een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. 1.2 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases. […]